Az „Úriasszony”

Amikor egy asszony a szó legnemesebb értelmében asszony: csupán akkor érdemli meg igazán az úriasszony elnevezést.

Az úriasszony olyan asszony, aki magától értetődően teljesiti minden kötelességét, aki mindig tud mosolyogni, aki a nagy dolgok csodálatában néma marad, de gondosan ápolja és neveIi az élet apró örömeit, mert tudja, hogy ezek a látszólag jelentéktelenségek teszik elviselhetővé, kellemessé és boldoggá földi tartozkodásunkat.

Az eszményi úriasszony: nemes mag, csodálatos finomságú és szépségű gyümölcs belsejében.

Az az asszony, aki nem tud szeretni, nem tud szenvedni és a szenvedést nem bírja eltitkolni: — nem érdemli meg az úriasszony elnevezést.

De épp úgy nem méltó erre a nemes jelzőre az az asszony sem, aki belső értékét oly módon kivánja kihangsúlyozni, hogy a külsejét teljesen elhanyagolja.

Az úriasszony: néhány esztendei jónevelés es egy egész életen keresztül való önművelés eredmenye.

Az úriasszony: — eszménykép, akinek arra a piedesztálra kell fölemelkednie, ahová a régi trubadurok és minden idők költői vágyaik asszonyát helyezték.

Cikk 1934-ből

Képernyőfotó 2016-07-27 - de. 8.42.14


Etikett szabályok és jó tanácsok

A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN