A Pesti Művelt Társalgó 1872

A Pesti Művelt Társalgó 1872

Szívesen lapozgatom A Pesti Művelt Társalgó c. könyvet, melyet 1872-ben adtak ki. Szellemes, szórakoztató a nyelvezete, és a különböző élethelyzetekre megfogalmazott udvariassági szabályok még ma is érvényesek. Ezekből készítünk válogatást, elsőként egy levélminta arra az esetre, ha szerelmünk galád módon szakít velünk:

Szerelmi viszonyt megszakító levél

Tisztelt Nagysád!

A gyöngéd s az erény ürügye alatt leplezett esküt magában foglaló szavai csak csábok voltak keblem tiszta szerelmének kizsákmányolására. Hát igy szentségteleníttetik meg az ég legdrágább malasztja, a szerelem? Ez tehát a női hűség! Lehet-e ily könnyelmüleg lekaszálni a kebel virágait, s fájdalommal illetni a tiszta érzetet? – Kérem az egek urát, adjon elegendő erőt, hogy meg tudjam vetni szerelmét. Lelkem kínja átöleli a mindenséget! reményem elhervadó virága nem hajt többé, kínjaimat megsiratni nincsenek könnyeim, azok elborítanak egy világot s nem érti meg senki szívem bánatát – ott, a más világon lelek én vígaszt.

Töltse kegyed hiuságának poharába a hűtlenséget, melylyel egy életet hervasztott el, gyönyörködtesse sirhantomon bájos szemeit, melyek egykor üdvsugaraikat lövelték felém, ekkor is boldogságot kiván szellemem hűtlen szivének. Isten önnel! Ne körítse tettének emléke életét, s legyen mással boldogabb, min hiszi, hogy velem lett volna.

Tisztelettel,

N. Sándor