Az udvariasság magasiskolája – 2. rész

Az udvarias londoni rendőr

 Úgy tűnik, hogy a londoni rendőrök nem rendelkeznek ekkora udvariassággal mint Borneo és Szumátra emberevői, éppen azért néhány hétig tartó udvariassági kurzust kell hallgatniok, amelynek végeztével perfekt gentleman válik belőlük. A hölgyekkel való bánásmódhoz is értenie kell a a londoni rendőrnek, a gáláns bókok virágoskertjében is otthonosan kell mozognia és feltétlenül szükseges, hogy elegáns mozdulatokkal rendelkezzék.

Például abban az esetben, ha utcakereszteződés forgatagán kell átvezetnie egy hölgyet. Ilyenkor a rendőr elveszi a hölgy csomagjait, gáláns gavallériával felajánlja a karját és kellemes bókokkal szorakoztatva, vezeti át a túlsó oldalra. Ha pedig azt veszi észre, hogy valami aszfaltbetyár molesztálni akar egy magányos hölgyet, utánaszalad, finom pardon-t mondva fölveszi a férfi nacionaléját, mialatt a hölgy egérutat vehet. Aztán a ferfitól is bocsánatot kér, hogy kellemetlenkedni volt kénytelen, vegül pedig elhajítja azt a cédulát, arnelyre az aszfaltbetyár nacionaléját feljegyezte.

Mert csak nem fog kellemetlenséget okozni polgártársának olyan csekélységért, amit már úgyis sikerült teljesen jóvátenni és amit már a molesztalt hölgy is bizonyára egészen elfelejtett.

Az udvariasság, mint gazdasági tényező 

Statisztikusok foglalkoztak az udvariasság gazdasági jelentőségével és csodálatos, de teljesen érthető következtetést vontak le. Abban az esetben, ha valamelyik közlekedési rendőr, forgalmas kereszteződésnél, hosszabb időre leállítja a forgalmat, mint amennyire okvetlen szükseges (mert valamelyik hölgyet személyesen vezette át a túlsó oldalra) a feltartóztatott autók, amelyek erre a rövid időre nem állítják le a motort, olyan jelentékeny mennyiségű benzint fogyasztanak el, amely ugyan egy-egy kocsinál számításba nem jön, végeredményben azonban elképzelhetetlenül nagy összegre rúg.

Egyetlen egy londoni közlekedesi rendőr, aki túlságos fanatikusa volt az udvariasságnak és aki a hölgyeknek a legnagyobb készséggel állt rendelkezésükre egyetlen év alatt — a statisztikusok szerint több mint száz angol font értékű ilyen benzinpocsékolást produkált.

Ami végeredményben az angol állam haszna és az autóknak olyan önkéntes adója, amit nem vesznek észre, nem éreznek meg és amit szívesen meg is fizetnek. Az angol rendőr így lesz az udvariasság mintaképe, egyúttal azonban fontos közgazdasági tényező.

Cikk 1934-ből

Képernyőfotó 2016-08-06 - du. 12.56.54


Etikett szabályok és jó tanácsok

A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN