A cilinder

Az első köcsögkalap magyarul : cilinder — 1796-ban jelent meg London városában. Erről a nevezetes eseményről a Times akkori száma így számolt be: ,, John Heteringtont tegnap botrányos magaviselete és utcai botrány okozása miatt a Lord-mayor színe elé vezették. Megállapitást nyert, hogy Heterington a nyilt utcán, fényes nappal olyan szörnyű kalapban merészelt megjelenni, ame!yet ő selyemkalapnak nevezett, de amely a valóságban nem volt egyéb, mint csillogó fényességű magas kémény, amely általanos ijedelmet, borzalmat és elszörnyülködést okozott. Egyes rendőrök hivatalos jelentése szerint a nők nagyrésze a kalapszörny megpillantásakor eszméletlenül esett ossze, a gyermekek jajveszékelni kezdtek és az összegyülekezett tömeg néhány tagja, valóságos önkívületben a földhöz vágta magát és kartörést szenvedett….”

FullSizeRender


Etikett szabályok és jó tanácsok

A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN